Wishlist: (0)

กาพ่นสีไฟฟ้า ตรา Imax

คลิปสาธิตการใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=S32L2Wpq4rU&t=6s

- กำลังไฟฟ้า 700 w ความเร็วรอบ 3200 rpm
- หัวพ่นทองเหลือง
- ความจุ 1000 ml
- สะดวกในการใช้งานด้วยท่อลมยาว 1.5 เมตร
-ใช้กับงานพ่นสีน้ำ สีน้ำมัน แลคเกอร์และยูรีเทน
- น้ำหนัก 1.9 Kg
 

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0
฿ 1,250.00