Wishlist: (0)

กาพ่นสี (รุ่นกาบน) No.K-3

- ขนาดความจุ 140 cc.

- หัวพ่นทองเหลืองขนาด 0.8 มม.

- ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ สบายๆ

- ละอองสีเป็นวงกลม ใช้งานได้ทนทาน

- ขนาดข้อต่อคอปเปอร์ 1/4"

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0